Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        GALAKSIJA


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Dijamantski Rudnik
Nenad Balint


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: Igra refleksov.
   Skupina: Arkadne Igre 
  Komentar: Pretipkano iz "Svet Kompjutera"
       številka 7, Julij/Avgust 1986.
   Format: GTP
  Download

Opisi:
Svet Kompjutera, #7, Julij/Avgust 1986, LList Galaksija, Nenad Balint

 Dijamantski rudnik spada u retke igre koje su za Galaksiju prerađene sa
poznatog računara BBC (u originalu igra se zove Diamond mine).
 O čemu se zapravo radi?Nalazite se na ulazu u rudnik dijamanata i vaš zadatak
je da u taj rudnik spustite cev kojom ćete pokupiti dijamante (ima ih osam i
lako ćete ih prepoznati  jer svetlucaju). Ali (uvek postoji neko  "ali"),
postoje i otežavajuće okolnosti. Prva je ta što cev koju spuštate u rudnik ne
srne ni u šta da udari sem u dijamant, a druga su četiri odvratne ljigave bube
(mada, iskreno rečeno, više-liče  na klipove nekog motora sa unutrašnjim
sagorevanjem) koje gamižu kroz rudnik i koje mogu u  svakom trenutku  da
gricnu cev  i tako  vas onemoguće u poduhvatu.  Da stvar bude još gora,
ukupna dužina cevi koja vam stoji na raspolaganju ograničena je na bednih 2500
metara. Pošto nekako savladate  prvi  nivo  igre  čeka  vas  drugi,
komplikovaniji i  teži za  igranje. Na  trećem i četvrtom nivou izgled
ekrana isti je kao i na prvom, odnosno drugom nivou, ali se i vi i  bube
krećete duplo brže nego pre. Od petog nivoa bube su jednako brze kao i vaša cev
(do tada su bile duplo sporije).
 Program unesite pomoću naredbe HLOAD &2C36 (ako posedujete "Galaksiju +") ili
pomoću programa HEX LOADER objavljenog u Svetu kompjutera broj 2/86.
 Pošto program unesete otkucajte NEW 2700 i unesite programsku liniju 

   1 A=USR (&3191)

Sada program možete startovati sa RUN.