Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        GALAKSIJA


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Slalom 2
Željko Gerovac


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: Basic Slalom.
   Skupina: Arkadne Igre 
  Komentar: Ne dela na Plus!
       Pretipkano iz "Svet Kompjutera"
       številka 9, September 1985.
   Format: GTP
  Download

Opisi:
Svet Kompjutera, #9, September 1985, LList Galaksija, Željko Gerovac

 Za igru su potrebni dobri refleksi,gdje se mora znak(slovo I) provesti između
prepreka i pri tom sakupiti bodove! Igra se u tri nivoa. Nivoi se međusobno
razlikuju po gustoći prepreka koje igrač mora savladati i po vremenu koje mu je
dano da reagira. U prvom nivou prepreka je najlakša i vrijeme za reakciju
najduže. Igrač ima pregled nadolazećih prepreka preko cijelog ekrana, ima
dovoljno vremena da odredi put slova I. S porastom nivoa igre, povećava se
gustoća prepreka i smanjuje se pregled nadolazećih prepreka.  Nivoi se
automatski smenjuju tokom igre. Trajanje jednog nivoa lako se izmjeni u naredbi
broj 80, koja predstavlja broj prepreka koje igrač mora savladati unutar
jednog nivoa.
 Igra je predviđena za više igraća.Galaksija točno broji i pamti bodove svakog
igrača, na kraju razvrsta igrače prema osvojenim bodovima, odnosno napravi rang
listu, i proglasi naj - igrača.