Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        GALAKSIJA


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
ile - 31.05.2010
31-05-2010 E ovo me j bas obradovalo nasao sam jedan od mojih prvih programa. bas mi je milo da se neko setio da ovo cuva i neguje
 
Svemirski Trgovac
Ilija Vitanov


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: Elite brez 3D...
   Skupina: Arkadne Igre 
  Komentar: Pretipkano iz "Svet Kompjutera"
       številka 1, Januar 1987.
   Format: GTP
  Download

Opisi:
Svet Kompjutera, #1, Januar 1987, LList Galaksija, Ilija Vitanov

 „Elita" na Galaksiji? Možda nešto slično.Saslušajmo šta o svome programu kaže
autor, Ilija Vitanov iz Skoplja:

        
Startujete program i odmah se nalazite u malom ali brzom svemirskom brodu, naoružanom laserom. Od opreme posedujete još i skener i zaštitno polje. Tu su i instrumenti: daljinomer, merač energije, brzinomer, pokazivač pravca baze i pokazivač vektora kretanja. Daljinomer: prikazuje trenutnu udaljenost od baze (cilja). Važan je pri sletanju - tada treba da zajedno sa smanjivanjem udaljenosti smanjujete i brzinu jer u trenutku sletanja i brzina i daljina treba da su jednake nuli; u protivnom ćete jednostavno proleteti pored baze. Merač energije: pokazuje trenutno stanje energije broda. Na brodu postoje "mali potrošači" i "veliki potrošači" energije. U prvu grupu spadaju skener i laser (kad je uključen a ne puca), a u drugu zaštitno polje i laser pri pucanju. Energiju, naravno, troši i brodski pogon i to srazmerno brzini. Do novih zaliha energije dolazite trgovanjem u bazi ili obaranjem banditskih brodova. Brzinomer: pokazuje, naravno, brzinu kretanja broda. Brzina nula znači da brod stoji a brzina osam je maksimalna. Brzinu povećavate pomoću strelice nagore a smanjujete strelicom nadole. Skener: preporučljivo je da stalno bude uključen jer blagovremeno upozorava na moguće "neprijatnosti" koje vas očekuju na putu, što vam daje dovoljno vremena da reagujete. Pokazivači pravca i vektora: prvi pokazuje pravac baze u odnosu na položaj broda a drugi pravac kretanja broda. Pravci su označeni brojevima od jedan do osam: 1 - gore, 2 - gore i desno, 3 - desno, 4 - desno i dole, 5 - dole, 6 - dole i levo, 7 - levo, 8 - levo i gore. Treba znati i to da se u bazu može ući samo iz pravca koji nosi neparan broj. Vektor treba stalno (pomoću strelica levo i desno) podešavati tako da bude isti kao pravac, a dodatne korekcije (doterivanje na neparan broj) treba vršiti pred samo sletanje. Zaštitno polje: pomaže u opasnim situacijama. Može da izdrži samo jedan udar na jednom mestu, što je ipak velika pomoć, naročito pri malim brzinama i manevrisanju oko baze (tada je verovatnoća nailaska bandita ili meteora najveća). Polje se obnavlja tako što ga isključite i ponovo uključite. Laser: predstavlja vaše jedino oružje za odbranu od bandita (ili napad,što da ne). Uništite li bandite u amanet vam ostaju olupine njihovih brodova i energija, što možete unovčiti u svakoj bazi. Nišani se tasterima 1 i 2 a puca razmaknicom. Skener, laser i zaštitno polje uključuju se i isključuju tasterima S, L i Z. Tastere treba držati sve dok komanda ne bude prihvaćena (na odgovarajućem mestu "OFF" se pretvori u "ON"). Kada posle izvesnog vremena stignete u bazu, tamo možete da trgujete. Kompjuter vas obaveštava o robi koju posedujete, šta se u bazi prodaje i po kojim cenama, kao i o stanju vašeg bankovnog računa. Sada ono najvažnije: vaš zadatak. Treba da, trgujući, steknete (najmanje) 150 dijamanata koliko iznosi vaš dug na matičnoj planeti. Kada to uspete opremite se dobro energijom (matična planeta se u međuvremenu prilično udaljila) i - pravac nazad. Za skupljanje potrebnog novca možete koristiti više taktika. Na primer, da budete "mirni" trgovac koji koristi stalnu kosmičku inflaciju ili, što je interesantnije, kao lovac na bandite. Igra je opremljena zvučnim efektima koji se emituju preko izlaza za kasetofon. Uputstvo za unošenje: prvo unesite mašinski deo programa pomoću programa HEX LOADER iz broja 2/86, naredbe HLOAD &2C3A (ako imate Galaksiju plus) ili na neki drugi način (tada treba ignorisati deveti bajt svake linije). Onda otkucajte NEW 376, unesite BASIC i program je spreman za upotrebu.