Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        GALAKSIJA


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Tetris Plus
Dragoljub Obradović


    Jezik: Angleški
  Povzetek: High-Res grafika.
   Skupina: Galaksija Plus
  Komentar: Pretipkano iz "Svet Kompjutera"
       številka 9, September 1988.
   Format: GTP
  Download

Opisi:
Svet Kompjutera, #9, September 1988, Servis, Dragoljub Obradović

 Popularna igra koja je naprečac osvojila "igromane" celog sveta (uključujući
i pojedine članove naše redakcije), do sada napravljena za IBM PC, Commodore
64, Spectrum..., konačno je dobila i verziju za Galaksiju ("minus" ili
"plus"). Verzija je u potpunosti standardna (nije, naravno, u boji, ali tako je
i na IBM PC-ju sa herkules grafičkom karticom), a ima i dve dodatne komande
koje  vestom igraču omogućuju da postigne bolji skor. Onima koji vole da
eksperimentišu (a takva je, ubeđeni smo, većina "grafičara") ostavljena je
mogućnost da napisu sopstvem generator slučajnih brojeva kao i  mogućnost
dodavanja zvuka (na Galaksiji "plus"). Da vidimo šta o programu kaže autor.

        
Pravila igre verovatno su svima dobro poznata: sa gornje strane ekrana padaju različiti oblici sastavljeni od po četiri kvadrata; potrebno je, rotiranjem i pomeranjem levo-desno, smestiti oblik na pravo mesto u dnu ekrana tako da se popuni što više redova. Kada se neki red popuni kvadratićima - briše se, dok se oni iznad njega spuštaju za jedan red. Komande: 1) strelica levo ili K - pomeranje levo strelica desno ili + - pomeranje desno A ili L - rotiranje SPACE (razmaknica) - spuštanje oblika pravo dole * ili I - spuštanje oblika nalevo (oblik prvo ide levo dokle može, posle pada dole) = ili slovo O - spuštanje nadesno SHIFT/BREAK - prekid igre SHIFT/LIST - izlazak iz programa P - pauza 2) strelice gore i dole - podešavanje nivoa (LEVEL) SHIFT/DEL - brisanje najboljeg rezultata (HI) Y odnosno N - da li da se prikazuje sledeći oblik (NEXT) M - prebacivanje na Galaksiju „minus" SHIFT/M - prebacivanje na Galaksiju „plus" ENTER - početak igre Komande pod 1) koriste se, očigledno. isključivo u toku igre, dok one pod 2) mogu da se koriste u svakom trenutku, čak i kada je u toku pauza.. Neke komande za pokretanje oblika, kao što se vidi, mogu se zadavati jednim ili drugim navedenim tasterom. To je urađeno zato da bi mogao da se koristi džojstik (on je vezan za tastere sa strelicama). Oni koji ne žele da igraju pomoću džojstika treba da koriste taster koji je naveden drugi po redu. Ukoliko imate Galaksiju "minus" najbolje će biti da nakon ukucavanja, a pre snimanja na kasetu, izvršite komandu BYTE &2E9C,255. Tako isključujete mogućnost da slučajnim pritiskom na SHIFT/M zablokirate računar. Da objasnimo izgled ekrana: SC znači SCORE, a veliko grčko slovo "sigma" (ili kvadratić, u verziji "minus") označava koliko je linija do tog trenutka popunjeno. Na svake 32 popunjene linije povećava se nivo, odnosno brzina. Na adresi &34D1 ("minus") ili &34CD ("plus")nalaze se dva bajta koja određuju početnu brzinu igre (brzinu nultog nivoa). Probajte da je promenite naredbom WORD, pri čemu su "razumne" granice vrednosti koja treba da se upiše 1-300. Ako vam se ne sviđa ugrađeni generator slučajnih brojeva možete napraviti sopstveni program za to; njegovu ulaznu adresu upišite na adresu &361C. Program ne mora da čuva sadržaj registara, potrebno je samo da u akumulatoru vrati broj od 0 do 24. Ako želite da igri dodate zvuk proučite džamp tabelu na adresi &361E. Uz malo eksperimentisanja videćete šta koji JUMP znači. Važno je da se vaši programi završavaju sa RET i da čuvaju sve registre. Program dajemo u obliku heks-dampa. Možete ga uneti pomoću Hex-loadera objavljenog u Svetu kompjutera 2/86 str. 37, naredbom HLOAD &2C36 ako imate Galaksiju "plus" ili na neki drugi način (deveti bajt je čeksum!). Tako unesen program snimite na kasetu običnom SAVE ili QSAVE naredbom. Kada poželite da igrate TETRIS, program učitajte pomoću LOAD ili QLOAD i startujte sa RUN. Čitaoci koje interesuje sors-fajl ovog programa ili bilo šta u vezi s njim neka se obrate redakciji.