Pozdravljeni na straneh indeksa revij iz ex-Jugoslavije.   Magazine Scans


15.8 (ni)je jednako 17
Nikola Stojanovi?
Rubrika: Hard/soft scena
Računalnik: PC
Svet Kompjutera
1995 Jul/Avgust #130
Jezik: srpski
Tip: News

9

9