Pozdravljeni na straneh indeksa revij iz ex-Jugoslavije.   Magazine Scans


1024 x 768 na portabl ra?unaru
Slobodan Popovi?
Rubrika: Hard/soft scena
Računalnik: PC
Svet Kompjutera
1996 Jun #141
Jezik: srpski
Tip: News

8

8